برش هواگاز

برش انواع ورق های فولادی

۱- برش تا ضخامت ۴۰۰ میلیمتر

۲- امکان برش با ۴ مشعل هم زمان

۳- برش با دقت ۱ میلیمتر