راسته بر ۶ مشعل

برش ورق های فولادی جهت مصارف ساختمانی

۱- امکان برش با ۶ مشعل همزمان

۲- برش تا طول ۶ متر

۳- برش تا ضخامت ۳۰ میلیمتر