فایبر لیزر

مزایای برش فایبر لیزر :

١- حذف پروسه پلیسه گیری بعداز برش
٢- دقت ثابت در تکرار برش قطعات
٣- چیدمان حرفه ای و کمترین ضایعات ورق
۴- سرعت بالا و عدم تغییر ساختار فیزکی ورق
۵- صافی فوق العاده سطح برش
۶- برش قطعات ظریف و خاص
٧- دقت برش بسیار بالا
٨- امکان برش فلزات رنگی
٩- برش استیل های روکش دار
و …….

ویدئوها: